Home
School
+2 Program
Bachelor and Master

Recent Notices

सूचना ।

अनुसन्धान लेखन कार्यशालामा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

Nov-23-2023
सूचना ।

Notice For BBS First Year 2079 Batch

Nov-23-2023
सूचना !!

एम.वि.एस.(MBS) कार्यक्रम (सेमेष्टर प्रणाली) को प्रवेश परीक्षा -2080 सम्बन्धि... Nov-21-2023

Notices

सूचना ।

अनुसन्धान लेखन कार्यशालामा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

Nov-23-2023
सूचना ।

Notice For BBS First Year 2079 Batch

Nov-23-2023
सूचना !!

एम.वि.एस.(MBS) कार्यक्रम (सेमेष्टर प्रणाली) को प्रवेश परीक्षा -2080 सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Nov-21-2023
सूचना ।

BBS & MBS Vacation Holiday for Dashain, Tihar & Chhat Festival 2080

Oct-16-2023
सूचना ।

BCA Vacation Holiday for Dashain, Tihar & Chhat Festival 2080.

Oct-14-2023